Velkommen til 3. klasserne fra Langelinieskolen

 

 

 
Indmeldelse

Indmeldelse via kommunens pladsanvisning https://www.kk.dk/klub
Dit barn skal være indmeldt elektronisk ved start i klubben. Når du får en bekræftelsesmail fra kommunen står dit barn tilmeldt Pumpestationen. Vi er en del af Pumpestationens Fritidscenter og vi ved godt internt, at dit barn skal gå på Klub Kastellet. Så godkend bare tilmeldingen.

Kontingentet opkræves direkte af Københavns Kommune. 

Tilskud til friplads (2023 tal)
Det sker efter følgende principper:
Er husstandsindkomsten under 601.200 kan du få hel- eller delvis friplads. 

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. 
 

Betaling mad og aktiviteter/ture ud af huset.

Læs mere her Betaling til klubben

 

Udfyld stamkort digitalt
Vi får ikke automatisk jeres kontaktoplysninger fra kommunen.
Derfor er det vigtigt at vi får et udfyldt stamkort. Du kan udfylde stamkort her

 

Tilmelding til nyhedsbrev
Er du tilmeldt Klub Kastellets nyhedsbrev? Al information om aktiviteter og forældre-info sker via vores nyhedsbrev. Tilmeld dig her.

 Åbningstider. 
Mandag-fredag kl. 12.30-18.00 

Se planlagte lukkedage i Fritidsklubben Kastellet her

 

Kontrol og afkrydsning
I modsætning til fritidshjem/SFO har vi ikke kontrolleret pasning i fritidsklubben.
Nu er det dig der laver aftaler med dit barn om komme- og gåtider!

Når børnene kommer i klubben tjekker de sig ind ved at trykke sig ind på tavlen i cafeen - og ligeledes skal de tjekke sig ud igen når de går hjem.

Vi forventer, at børnene siger goddag og farvel til en voksen 

Forsikring
Vi skal nok passe på dit barn, men klubben har ingen forsikring der omfatter børn, så det anbefales at du har egen ulykkesforsikring.


Trivselspædagoger:
I Klub Kastellet arbejder vi med en gruppe af trivselspædagoger, som dækker alle klasserne i årgangen. Se oversigt over den samlede personalegruppe her

 

Mobilpolitik.
Det er tilladt at have sin mobiltelefon eller tablet med i klubben - på eget ansvar. 
Mobiltelefonen skal dog være slukket fra børnene ankommer fra skole til Fritidsklubben Kastellet - og indtil kl. 16.00 

Læs mere om den nye mobilpolitik og baggrunden bag her
 

Garderobe og glemt tøj
Vi skal opfordre forældrene til at holde øje med at børnene får deres eget tøj med hjem hver dag, samt holde øje med vores glemmekasser. To gange om året forærer vi et læs tøj væk, sm ingen har gjort krav på. 

 

Til forældrene:

Når dit barn er startet i klub, er det selvfølgelig op til jer at afgøre, hvor meget barnet skal benytte klubben. Vi anbefaler dog, at barnet benytter klubben meget i opstarten, så vi kan lære hinanden at kende og barnet kan deltage i de planlagte introduktionsaktiviteter.

Børnene får lidt mere ansvar, når klublivet begynder. Det betyder, at børnene frit kan komme og gå. Vi forventer, at dit barn selv tjekker ind og ud og siger goddag/farvel til en voksen. Aftaler angående gå-hjem tider og aktiviteter før og efter klubben, skal du selv aftale med dit barn. Vi hjælper selvfølgelig gerne med dette i opstartsperioden.

 

Har du generelle spørgsmål til opstarten er du altid velkommen til at henvende dig til klubben på tlf. 42 60 45 45 eller på 

 

Til børnene:

Vi vil gøre alt for at tage godt imod dig, når du starter i Klub Kastellet. Du kan altid spørge en af de voksne om hjælp eller spørge dem, hvis der er noget, du er i tvivl om. Vi har arrangeret nogle fællesaktiviteter i den første tid, efter du er startet, som vi anbefaler, at du deltager i.