Trivsel og rådgivning

ØNSKER DU EN SAMTALE OM DIT BARNS TRIVSEL?

Du er altid velkommen til at kontakte en af årgangens kontaktpædagoger eller en anden medarbejder som dit barn har et godt forhold til. Er du i tvivl om, hvem det er bedst for dig at tale med, er du også velkommen til at kontakte afdelingsleder Katja Lemser på 

 

Kontaktpædagoger 2023-2024 for 5. klasser
Kirstine, Daniel og Mikkel

Kontaktpædagoger 2023-2024 for 4. klasser
Martin, Alberte og Shaka

Se kontaktpædagogernes kontaktdata her
.

 

VI TRIVSELSVURDERER ALLE NYE BØRN

Når barnet har gået i Klub Kastellet i ca. 3 måneder, arbejder kontaktpædagogerne systematisk med at trivselsvurdere (screene) hvert enkelt barn. Skulle der være nogle punkter, hvor barnet befinder sig i gul eller rød zone, bliver der iværksat handleplaner - som kontaktpædagogerne arbejder med. Dette, for at kortlægge omstændighederne og yde en relevant indsats, for at samtlige opstartede børn - får de bedst mulige betingelser for en god trivsel.

De bliver vurderet ud fra følgende tematikker: Grundstemning, konflikter, sociale relationer (fællesskab), sociale kompetencer, sundhed, kontakt, motorik, sprog og forældresamarbejde.

Der arbejdes ud fra følgende skema, som er lavet i samarbejde med Pumpestationen. 

Download: Trivselsvurderingsskema (pdf - 141 kb)

 

TILBUD TIL FORÆLDRE OM TRIVSELSAMTALER EFTER 2-3 MÅNEDER

Når dit barn har gået ca. 2-3 måneder i Klub Kastellet har I mulighed for at bede om en trivselssamtale. Mødet foregår i udgangspunktet med barnets kontaktpædagog, hvor vi gennemgår barnets generelle trivsel i klubben, overgangen til klub, venskaber og fællesskab, sociale kompetencer og eventuelle særlige bemærkninger. Perioden hvor trivselssamtalerne bliver afholdt i, bliver udmeldt i vores nyhedsbrev.

 

 

 

I