PÆDAGOGIK

Det er naturligt og vigtigt at børn kommer til at stå på egne ben, og ikke bliver pakket ind i vat og bomuld, men langsomt lærer at være medbestemmende og tage medansvar.

 

I klubben kan vi tilbyde udfordrende lege, ferieture, udflugter, m.m. for under trygge rammer at give børnene nogle gode og spændende oplevelser med kammeraterne, samtidig med vi arbejder med udvikling af børnenes kompetencer som beskrevet nedenfor.

 

Har du spørgsmål til vores pædagogiske praksis - generelt eller specifikt i forhold til dit barn - er du altid velkommen til at henvende dig til afdelingsleder, Katja Lemser på 

 

Tilbud til forældre om trivselssamtale efter 3 måneder

Når dit barn har gået 3 måneder i Klub Kastellet, har du/I mulighed for at bede om en trivselssamtale. Mødet foregår i udgangspunktet med årgangens kontaktpædagog, hvor vi gennemgår barnets generelle trivsel i klubben, overgangen til klub, venskaber og fællesskab, sociale kompetencer og eventuelle særlige bemærkninger. Perioden hvor trivselsamtalerne bliver afholdt i, bliver udmeldt i vores nyhedsbrev.

 

Trivselsmåling af alle nye børn

Når barnet har gået i Klub Kastellet i ca. 3 måneder, arbejder kontaktpædagogerne systematisk med at trivselsvurdere (screene) hver enkelt barn. Skulle der være nogle punkter, hvor barnet befinder sig i gul eller rød zone, bliver der iværksat handleplaner - som kontaktpædagogerne arbejder med. Dette for at korltægge omstændighederne og yde en relevant indsats, for at samtlige opstartede børn får de bedst mulige betingelser for en god trivsel.
De bliver vurderet ud fra følgende tematikker: Grundstemning, konflikter, sociale relationer (fællesskab), sociale kompetencer, sundhed, kontakt, motorik, sprog og forældresamarbejde.

Der arbejdes ud fra følgende skema: Download: Trivselsvurderingsskema (pdf - 141 kb)Kompetencer & pejlemærker i Klub Kastellet

 

Vi har valgt at fokusere på 5 kompetencer der udgør grundlaget for læring og udvikling i børn og unges liv, samt 6 pejlemærker defineret af vores forvaltning.

 

pumpepejle

forvpejle