Pædagogisk tilsyn 2021

 

Det pædagogiske tilsyn sætter særligt fokus på seks udvalgte områder. De seks områder er pejlemærker for kvalitet i Københavns Kommunes dagtilbud.

 

Tilsynet består af • Observation af det daglige arbejde med børnene. • Dialogmøde med leder og repræsentanter for medarbejdere og forældre. • En tilsynsrapport med vurdering af den pædagogiske kvalitet under hvert pejlemærke.

Hør Podcasten ForældreCAST, hvor pædagogisk konsulent, Heidi Paaske Jørgensen, fortæller om det pædagogiske tilsyn.

Ved det pædagogiske tilsyn 2021 fik Klub Kastellet og Pumpestationen samlet højeste anmærkning "Vedligehold indsats" på samtlige pejlemærker i den pædagogiske tilsynsrapport. En anerkendelse af institutionernes arbejde.

Dette dækker over: 
"Institutionen arbejder målrettet med pejlemærket, så det er synligt i børnenes dagligdag. • Pejlemærket er en del af den pædagogiske planlægning. • Institutionen skal fortsætte det gode arbejde og løbende udvikle deres indsats".

Her er de seks pejlemærker.

 

 

Sociale relationer 

Positiv voksenkontakt hver dag

 

- Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag

- Og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. 

 

- Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse.

 
 

Inklusion og fællesskab

Børne- og ungefællesskaber til alle

 

- Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder.

 

- Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central.

 
   
 

Sprogindsatsen

Muligheder gennem sprog

 

- Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog. 

 
   
 

Forældresamarbejde 

Forældrepartnerskab


- Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab

 
   
 

Sammenhæng

- også i overgange

 

- Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang.

 
   
 

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

 

- Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. 

 

- I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børne- og ungegruppe og øvrige lokale forhold.

 

 

Hør Podcasten ForældreCAST, hvor pædagogisk konsulent, Heidi Paaske Jørgensen, fortæller om det pædagogiske tilsyn.

Download: Hent den pædagogiske tilsynsrapport 2021 her (pdf - 2,7 MB)