Pædagogisk tilsynsrapport 2024

I april 2024 havde vi vores årlige tilsyn af den pædagogiske konsulent, der med udgangspunkt i formålsbestemmelserne for fritids- og klubtilbud, udfærdiger en tilsynsrapport.

Download: Pædagogisk tilsynsrapport 2024 (pdf - 217 kb)

Kort om rapporten
Et sådant besøg er vigtigt for både jer som forældre, jeres børn og os som personale på Klub Kastellet, fordi det kan fortælle os noget om vores pædagogiske praksis, og ikke mindst om vi gør det vi tror vi gør.

Det er derfor jeg med glæde kan sige at vi har fået en god og flot feedback på vores fritidstilbud, der generelt beskriver os som en klub med imødekommende og inkluderende fællesskaber, gode og alderssvarende aktiviteter der også rækker ud i lokalsamfundet, et stærkt samarbejde med Langelinie skole mm.

Kan vi forbedre os? Ja. Rapporten peger nemlig også på at vi arbejder med demokratisk dannelse, men at vi i dagligdagen kan blive bedre til at visualisere og sprogliggøre for vores medlemmer når vi bruger deres medbestemmelse.

Rapporten er et rigtigt fint udgangspunkt for det videre arbejde med vores pædagogiske praksis, og vi vil tage udgangspunkt i den, når vi om lidt planlægger aktiviteter, ture, aftenåbent og alt det andet spændende der er på trapperne i efteråret.(Bemærk, at rapporten dækker over det samlede tilsyn af Fritidscenter Pumpestationen, som Fritidsklubben Kastellet er en del af).