Tilbud om trivselssamtale 4. klasser

Tilbud til 4. klasse forældre om trivselssamtaler
(Kræver tilmelding senest onsdag den 7. september)

Efter 4. klasserne nu har gået i Klub Kastellet i en længere periode har I mulighed for at bede om en trivselssamtale. Mødet foregår i udgangspunktet med en af barnets kontaktpædagoger, hvor vi gennemgår barnets generelle trivsel i klubben, overgangen til klub, venskaber og fællesskab, sociale kompetencer og eventuelle særlige bemærkninger. Perioden hvor trivselssamtalerne bliver afholdt i, er fra den 12. september og frem til og med den 23. september.

Trivselssamtalen er af 25 minutter varighed og ligger i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 17.30.

Kl. 16.00 -16.25
Kl. 16.30 -16.55
Kl. 17.00 - 17.25

Tilmelding:
Skriv til , hvis du/I vil benytte tilbuddet om en trivselssamtale. 
Angiv barns navn, klasse og forældrenavn(e) til samtalen, samt ugedag og tidspunkt du/I helst vil komme. 

Tidspunkt er ikke endeligt før det er bekræftet tilbage, da vi selvfølgelig vil forsøge at imødekomme ønsker, men også rent logistisk skal have tiderne til at gå op.