Ture og events ud af huset

Klasseture
Selv om en af fritidsklubbens styrker er fællesskabet på tværs af alder og klasseårgange, så støtter vi også op om den enkelte klasse og elevernes indbyrdes relationer. Der arrangeres jævnligt klasseture. Disse annonceres løbende i det ugentlige nyhedsbrev og på informationstavlen i cafeen.

Events
Fritidsklubben Kastellet deltager gerne i eksterne events i bydelen, hvor børn og voksne kan vise klubben frem og være aktive i Østerbros kultur - og fritidsliv.
 

Her et par eksempler på events vi har deltaget i:

ByGirls 2023 - Samarbejde med BK Skjold om et klubprojekt omkring pigefodbold 


Åben Parade 2023 - Kulturbro parade fra Østerbro til Nordhavn. 

Åben Festival 2022
 - Kulturbro parade fra Østerbro til Nordhavn. 

 

Åben Festival 2021 - Kulturbro parade fra Østerbro til Nordhavn.

Koncert i Kildevæld Kulturcenter 2022 - Et koncert-samarbejde med Pumpestationen.