UDMELDELSE, KONTINGENT & FRIPLADS

Spørgsmål vedrørende dit barns medlemsskab kan rettes til 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ind- og udmeldelse

Skal ske via den Digital Pladsanvisning

Indmeldelse - (https://www.kk.dk/klub)

Udmeldelse - (https://www.kk.dk/borger/pasning-og-skole/skole-og-fritid/udmeld-dit-barn-af-fritidsinstitution-eller-klub)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stamkort

Vi har brug for dit barns data. Udfyld stamkortet elektronisk her

 

Bemærk: Udfyldelse af stamkort er ikke det samme som indmeldelse. Indmeldelse skal ske til den centrale pladsanvisning som beskrevet ovenfor.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medlemskontingent

Kontingentet opkræves af Københavns Kommune hvis man bor i kommunen.

Det koster 454,- kr./måneden. Juli er betalingsfri. (2022 beløb).

 

Bemærk at hvis man ikke bor i Kbh. Kommune opkræver din egen kommune kontingentet efter den takst som kommunen har bestemt for hhv. fritidsklub og ungdomsklub.


Økonomisk friplads: 
Betalingen kan nedsættes, hvis din husstand har en lav eller moderat indkomst.


Ved nyoptagelse i dagtilbud, skal en ansøgning om fripladstilskud være sendt til forældrebetalingen indenfor 2 måneder fra indmeldelsesdatoen, for at et eventuelt fripladstilskud kan få virkning tilbage fra indmeldelsesdatoen. 

Du skal ansøge digitalt med NemID til: https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=koebenhavn&k=101 

 

 

Yderligere information fåes her:

http://www.kk.dk/da/borger/pasning-og-skole/pasning

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Friplads

Betalingen kan nedsættes, hvis din husstand har en lav eller moderat indkomst.

 

2022 er indtægtsgrænserne for fripladstilskud: 

 

Husstandsindkomst til og med 187.900 kroner før skat: hel friplads.

Husstandsindkomst mellem 187.901 kroner og 583.699 kroner før skat: delvis friplads.

Husstandsindkomst 583.700 kroner eller mere før skat: fuld forældrebetaling.

 

For hvert hjemmeboende barn under 18 år - ud over det første hjemmeboende barn - forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kroner.

 

For enlig forsørgere forhøjes indtægtsgrænserne med 65.747 kroner.

 

 

BEMÆRK, at priserne er anderledes såfremt man ikke bor i Kbh. Kommune.

 

Læs mere om mulighederne for friplads, samt indtægtsgrænser på

 

Spørgsmål og svar om økonomisk fripladstilskud