UDMELDELSE, KONTINGENT & FRIPLADS

Spørgsmål vedrørende dit barns medlemsskab kan rettes til 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udmeldelse

Skal ske via den centrale pladsanvisning på

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medlemskontingent

Kontingentet opkræves af Københavns Kommune hvis man bor i kommunen.

Det koster 454,- kr./måneden. Juli er betalingsfri. (2022 beløb).

 

Bemærk at hvis man ikke bor i Kbh. Kommune opkræver din egen kommune kontingentet efter den takst som kommunen har bestemt for hhv. fritidsklub og ungdomsklub.


Økonomisk friplads: 
Betalingen kan nedsættes, hvis din husstand har en lav eller moderat indkomst.


Ved nyoptagelse i dagtilbud, skal en ansøgning om fripladstilskud være sendt til forældrebetalingen indenfor 2 måneder fra indmeldelsesdatoen, for at et eventuelt fripladstilskud kan få virkning tilbage fra indmeldelsesdatoen. 

Du skal ansøge digitalt med NemID til: https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=koebenhavn&k=101 

 

 

Yderligere information fåes her:

http://www.kk.dk/da/borger/pasning-og-skole/pasning

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Friplads

Betalingen kan nedsættes, hvis din husstand har en lav eller moderat indkomst.

 

Spørgsmål og svar om økonomisk fripladstilskud