Madordning

Klub Kastellet tilbyder hver dag i eftermiddagstimerne alle medlemmer et let måltid. 

 

Til de medlemmer som har særlige behov ift. kosten, vil der naturligvis være et alternativ.

 

Vi har hver dag fortrinsvis økologisk frugt, som børnene er velkomne til at tage et styk af. 

 

Der kan spises i tidsrummet 14.15 - 15.30.  

I ferieperioder skal børnene selv medbringe madpakke, hvis andet ikke er aftalt.

 

Se vedr. betaling af måltid her.