Madordning

Klub Kastellet tilbyder hver dag i eftermiddagstimerne alle medlemmer et let måltid. 

 

Vi har hver dag frugt, som børnene er velkomne til at tage et styk af. 

 

Der kan spises i tidsrummet 14.30-15.30. 

 

I ferieperioder skal børnene selv medbringe madpakke, hvis andet ikke er aftalt.

 

Se vedr. betaling af måltid her.