Tilmelding til aktiviteter,ture og koloni

Fritidsklubben Kastellet har en lang række aktiviteter for vores medlemmer. Al information om aktiviteter og kolonier sker gennem vores nyhedsbrev som udsendes hver torsdag. Men der kan være forskel på hvordan man tilmelder sig


TILMELDING TIL HVERDAGSAKTIVITETER INKL. TURE UD AF HUSET

Fritidsklubben Kastellet har hver dag masser af aktiviteter medlemmerne bare kan møde op til uden tilmelding. Men nogle aktiviteter kan det være nødvendigt at tilmelde sig til, f.eks. ture ud af huset.

Hvordan: Vi sætter tilmeldingslister op på opslagstavlen i cafeen i klubben. Her kan medlemmerne selv skrive sig på med navn og skole/klasse. Aktiviteten vil også blive annonceret i vores nyhedsbrev som udsendes hver torsdag. Her vil det også fremgå, hvordan man tilmelder sig.

Tidsfrister: Der vil altid være en deadline for tilmelding. Der vil som udgangspunkt ikke kunne eftertilmeldes på selve dagen. Vi opfordrer derfor medlemmer til at få afmeldt en tur ud af huset i god tid, hvis man ved man ikke ønsker at deltage alligevel. Dermed kan pladsen frigives til andre, hvis der er etableret en venteliste.   

TILMELDING TIL ØVRIGE AKTIVITETER
Nogle aktiviteter kræver, at det er forældrene som tilmelder barnet. Det kan være fordi aktiviteten kræver bindende tilmelding. I nogle tilfælde kan en aktivitet også kræve, at vi indhenter særlig tilladelse fra forældrene. Når vi åbner for tilmelding, vil det blive annonceret i vores nyhedsbrev, som udsendes hver torsdag. Her vil det også fremgå, hvordan man tilmelder sig.

Hvordan: Tilmelding skal typisk ske på mail til den pædagog som er ansvarlig for aktiviteten (vil fremgå når aktiviteten annonceres i vores nyhedsbrev).

Tidsfrister: Der vil altid være en deadline for tilmelding. Der vil som udgangspunkt ikke kunne eftertilmeldes på selve dagen. Vi opfordrer derfor medlemmer til at få afmeldt en tur ud af huset i god tid, hvis man ved man ikke ønsker at deltage alligevel. Dermed kan pladsen frigives til andre, hvis der er etableret en venteliste. 
  

TILMELDING TIL KOLONIER
Kolonier annonceres i vores nyhedsbrev som udsendes hver torsdag. Her vil det også fremgå, hvordan man tilmelder sig og hvad det koster.


Hvordan: Typisk skal tilmelding ske pr. mail til den pædagog som har kolonien og/eller aflevere en tilmeldingsblanket i klubben.

Betaling for kolonier kan ske med MobilePay (nr. 38034), bankoverførsel eller kontant. Ved betaling er det altid vigtigt at skrive barnets navn, klasse og koloniens navn, så vi ved hvem og hvad betalingen er for.

 

TILSYN
Medmindre forældrebestyrelsen har udformet specifikke principper for tilsynet på ture, så er det alene afdelingslederens skøn, der afgør, hvordan tilsynet skal udøves under en ekskursion. Det er afdelingslederen, der afgør, hvor mange og hvilke ansatte der skal deltage.